Obecní knihovna Podhradí

O knihovně

 

 

 Informace o naší knihovně

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu

-V knihovně je celkem  knih  2089

 

 

- beletrie pro dospělé 1270

- naučné pro dospělé 252

- dětské beletrie  495

- dětské naučné 72

-Pracovnice Městské knihovny Luhačovice vykonávají odbornou a metodickou pomoc, poradenství, vedou veškerou evidenci knihovních fondů a dle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb č. 257/2001 Sb. provádí revizi knihovního fondu na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi  Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městem Luhačovice.