Obecní knihovna Podhradí

Výpůjční řád

Výpůjční řád :

1.v Obecní knihovně  má právo si půjčovat knihy a využívat další služby každý čtenář knihovny, dodržující tento výpůjční řád

2.čtenářem knihovny se může stát každý občan s trvalým bydlištěm v České republice.Mládež do 15 let se může stát čtenářem po souhlasu rodičů, kteří ručí za vypůjčené knihy.Veškeré výpůjční služby Obecní knihovny Podhradí nejsou zpoplatněny.

3.čtenářům se v knihovně půjčuje na čtenářský průkaz, který je vystaven po vyplnění přihlášky, seznámení s výpůjčním řádem a po předložení dokladu o trvalém bydlišti

4.čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště

5.výpůjční doba je 1 MĚSÍC.Po dohodě je možné výpůjční lhůtu prodloužit

6.při ztrátě knihy nebo jejím poškození opatří čtenář stejný titul nebo po domluvě nahradí ztrátu jiným titulem, popřípadně zaplatí  náhradu za knihu v plné výši

7.čtenáři jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny, zachovávat klid a pořádek v jejich prostorách

8.knihovna je oprávněna odmítnout služby čtenářům, kteří porušují výpůjční řád